Föreläsningar och seminarier ”Implementering av genetisk vägledning och genetisk testning inom psykiatrin”

2022-03-10 15:00 - 17:15 Add to iCal
Online Online

Centrum för psykiatriforskning, CPF, Center for Neurodevelopmental Disoders KIND; vid Karolinska Institutet och Region Stockholm bjuder in till ett webbinarium kring psykiatri, genomik och genetisk vägledning. Detta webbinarium anordnas i samverkan med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), Karolinska Universitetssjukhuset. Delar av webbinariet kommer att vara på engelska

Psykiatriska tillstånd är vanliga och vid många finns en ärftlighet med flera individer som insjuknar i samma familj. Medvetenhet hos patienter och deras familjemedlemmar om genetikens roll kring psykiatriska tillstånd har ökat, vilket medfört en ökande efterfrågan på genetisk vägledning samt genetisk testning för vissa familjer.

I detta webinarium kommer vi göra ett kort sammanfattning av läget av implementering av genetisk vägledning och testning inom Europa samt höra om framgångsrikt klinisk forskning från Professor Jehannine Austin vid ”The Adapt clinic” i Vancouver, Canada. Hennes forskning visar att genetisk vägledning till personer med psykiatriska diagnoser är av stort värde för patienter och deras närstående genom att öka känslan av kontroll över sin livssituation (empowerment) och genom att minska skuld, skam och stigma. Detta har även visat sig förbättra patienters sjukdomsprognos

 

Anmälan till eventet görs via länken nedan:

https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_NNfcMHzLS62k8JMRejBrow

Sista dag för anmälan: är den 9/3.

Om du har frågor kring temadagen, vänligen kontakta Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset på email: charlotte.willfors@ki.se

Kontakt

Charlotte Willfors Postdoktorala Studier