Föreläsningar och seminarier Impact! Inspireras av tre KI forskares berättelser

2021-11-26 12:00 - 13:30 Add to iCal
Online

Det finns många olika vägar att ta om man vill nyttiggöra sin forskningsbaserade kunskap. I detta seminarium får vi lyssna på tre KI-forskare som paketerat och spridit sin forskningskunskap på olika sätt: som folkbildare, som entreprenör och som expert i en internationell organisation.

Målgrupp

student, doktorander, post-doc och forskare

Om talarna

  • Jessica Norrbom har ett stort intresse för populärvetenskaplig kommunikation, driver podcasten ”Frisk utan flum-podden”, och är medförfattare till flera böcker riktade till allmänheten. Hon är föreläsare och forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid KI.
  • Julienne O'Rourke är konsult vid Knowledge Engineering Hub, Världshälsoorganisationens (WHO) regionala kontor Western Pacific, där hon använder unika problemlösningsmetoder för att hjälpa medlemsstaterna och WHO att hantera hälsoutmaningar. Julienne har en doktorsexamen i genskadereparation och cancer, en kandidatexamen i farmakologi, båda från University of Melbourne, Australien, och en postdoc vid KI.
  • Gustaf Öqvist Seimyr är medgrundare till företaget Lexplore som kartlägger skolelevers läsförmåga baserat på eyetracking och artificiell intelligens. Gustaf är forskare inom datorlingvistik med inriktning på mätning och analys av ögonrörelser vid Marianne Bernadotte Centrum, KI.

Arrangörer

  • External Engagement Office, Avdelningen för forskarstöd vid KI
  • KI Karriärservice 
  • KI Innovations

Registrering

Vänligen registrera dig med din KI-e-postadress. Registrera dig här för att få zoomlänken.

 

Kontakt

Sophia Savage Projektledare