Föreläsningar och seminarier Immunological Memory of the Tissues

2023-06-15 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:07, Bioclinicum, entréplan.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Klaas van Gisbergen, Sanquin Research and Amsterdam UMC, Netherlands.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

 Klaas van Gisbergen, Champalimaud Foundation, Dept of Physiology and Cancer, Tissue Immunity Lab, Lisbon.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior forskare