Föreläsningar och seminarier Immunity to respiratory infections: tackling human immunology to newly emerging viruses

2022-10-27 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:06, Bioclinicum, entréplan.

The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): Med Katherine Kedzierska, The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, University of Melbourne, Australien.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Professor Katherine Kedzierska, The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, University of Melbourne, Australien.
Läs mer om professor Katherine Kedzierska.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior Forskare