Föreläsningar och seminarier Immune surveillance of the liver

2023-11-23 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Room J3:07, BioClinicum, ground floor.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Matteo Iannacone, San Raffaele Scientific Institute & University, Italy.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Matteo Iannacone, San Raffaele Scientific Institute & University, Italy.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior forskare