Föreläsningar och seminarier IMM-seminarium: Hälsoeffekter av luftföroreningar

2021-05-26 10:00 - 11:30 Add to iCal
Online Zoom

Exponering för luftföroreningar kan öka risken för en rad sjukdomar och för tidig död. Senare års forskning visar att det även finns samband mellan långtidsexponering för luftföroreningar och flera stora folksjukdomar.

Luftföroreningar Indien
Luftföroreningar Indien Foto: Petter Ljungman

Riktlinjer och gränsvärden har bidragit till minskade luftföroreningshalter i delar av världen. Men över 90 % av jordens befolkning bor i områden där halterna överstiger WHO:s riktlinjer för luftkvalitet och ca 8 miljoner människor per år beräknas avlida i förtid pga luftföroreningar. Även i Sverige bidrar exponering för luftföroreningar till ett stort antal sjukdomsfall och förtida dödsfall.

Hur långt skyddar dagens riktvärden? Vilka sjukdomar kan luftföroreningar ge upphov till? Vad visar nya forskningsrön från Sverige och resten av världen?

Institutet för miljömedicin (IMM) anordnar ett webb-seminarium där vi sammanfattar aktuella forskningsresultat och söker svara på ovanstående frågor.

Program

  • Från dödlig smog till hälsosam luft - en exposé (Petter Ljungman)
  • Nya metoder att studera mekanismer bakom hälsoeffekter av luftföroreningar (Lena Palmberg)
  • Cancerriskbedömning av luftföroreningsblandningar (Kristian Dreij)
  • Luftföroreningar och barns lunghälsa (Olena Gruzieva)
  • Låga halter av luftföroreningar och hälsoeffekter (Göran Pershagen)
  • Påverkar luftföroreningar hjärnans åldrande? (Tom Bellander)
  • Världens smutsigaste luft - Indien (Petter Ljungman)
  • Allmän diskussion och frågestund

Moderator: Anna Bergström

Seminariet hålls i Zoom och länk skickas ut till anmälda ca en vecka innan seminariet.

Anmälan: https://forms.gle/sxKjnZswUgmvYE5Y8
 

Varmt välkommen!