Föreläsningar och seminarier IMM Seminarium: Från skola till arbetsliv – hur kan vi främja god hälsa?

2023-04-20 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna

Seminariet presenterar resultat från ett omfattande FORMAS finansierat forskningsprogram som har följt unga från skolan till medelåldern. Utifrån resultaten diskuteras hur olika aktörer kan främja hälsan. Seminariet är av särskilt intresse för verksamma inom folkhälsoarbete, skola och utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor, social hållbarhet och socialtjänst.

 

Resultaten visar bland annat att

 • Bostadsområdets sammansättning i sig har betydelse för de boendes hälsosituation, oberoende av individens egna hälsotillstånd.
 • Uppleva dåliga kamratrelationer i årskurs nio, ökar risken för ohälsa i vuxen ålder.
 • En god arbetssituation i skolan och i arbetslivet från unga år och framåt är av positiv betydelse för hälsotillståndet.
 • Ungdomsarbetslöshet har både direkta och långsiktiga hälsokonsekvenser, oberoende av arbetslöshet senare i livet.
 • En gynnsam social bakgrund skyddar inte mot arbetslöshetens hälsokonsekvenser.

 

Program

 1. Social ojämlikhet i hälsa
  Betydelsen av uppväxtvillkor, skolsituation, bostadsområde, bristande arbetsmarknadsförankring, arbetsmiljö för utveckling av ojämlik hälsa.
  Anne Hammarström, forskare, Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, professor Umeå universitet
   
 2. Hälsans utveckling över livet
  Utvecklingslinjer och mekanismer.
  Hugo Westerlund, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
   
 3. Arbetslöshet i ungdomen
  Arbetslösheten ger kvarstående "ärr" i form av sämre hälsa i vuxenlivet, oberoende av senare arbetslöshet och oberoende av social bakgrund.
  Urban Janlert, professor emeritus, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
   
 4. Interventioner på olika arenor för jämlik hälsa
  Uppväxtvillkor, skola/utbildning, bostadsområden, arbetsmarknad.
  Per-Olof Östergren, professor vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

 

Moderator
Maria Albin, professor vid Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet


Kommentator
Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör vid dåvarande Folkhälsoinstitutet

 

Arrangör och anmälan

Arrangör: Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin
Datum: Torsdag 20 april kl 13.00-16.00
Lokal: Nobel Forum, Nobels väg 1, Campus, Karolinska Institutet, Solna

 

Länk för anmälanhttps://response.questback.com/karolinskainstitutet/7nwxhuv2ib