Föreläsningar och seminarier IMM Seminar: Selenoproteins in Cellular Signaling Pathways, Health and Disease

2021-02-02 11:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom

Speaker: Prof. Elias Arnér, M.D., Ph.D.
Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Karolinska Institutet