Föreläsningar och seminarier IMM Seminar: Novel risk markers, mechanisms and potential immunological treatment in atherosclerosis and other types of chronic inflammation

2021-05-11 11:00 - 12:00 Add to iCal

Prof. Johan Frostegård, Enheten för immunologi och kronisk sjukdom, IMM