Föreläsningar och seminarier IMM Seminar: Novel diagnostic tools for the discrimination between allergic and irritant contact dermatitis

2021-01-12 11:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom

Speaker: Nanna Fyhrquist
Enheten för systemtoxikologi, IMM