Föreläsningar och seminarier Hur ska vi bygga beredskap inför nästa hälsokris?

2021-09-30 12:15 - 13:15 Add to iCal
Online KI Campus Solna samt Online

Rektor Ole Petter Ottersen välkomnar dig till ett digitalt seminarium för en svensk lansering av WHO-rapporten ”The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response”

Tre bilder som symboliserar hälsokriser och pandemier: Två personer som möts genom en glasruta, en person som håller i en jordglob med plasthandskar och en person som forskar på virus.
Tre bilder som symboliserar hälsokriser och pandemier: Två personer som möts genom en glasruta, en person som håller i en jordglob med plasthandskar och en person som forskar på virus. Foto: Getty Images

I rapporten ges bland annat rekommendationer inför kommande pandemier och hälsokriser.

Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa tillika sekreterare i WHO-panelen, kommer först att presentera rapporten. Därefter följer en paneldiskussion om rapporten för att sätta in den i en svensk kontext. 

Obs! Seminariet hålls på svenska

Anmäl dig till seminariet

 

Program
Program
12.15 Välkomnande Ole Petter Ottersen, Rektor, Karolinska Institutet
Introduktion Nina Rawal, Moderator (Partner Trill Impact)
Presentation WHO rapport Anders Nordström, Ambassadör Global Hälsa
Dialog Amanda Källmark, Student Global Hälsa (KI), Ida Lemoine, Student Global Hälsa (KI), Mariam Claeson, Senior projektledare Global Folkhälsa (KI)
Paneldiskussion Britta Björkholm, Avd chef (Folkhälsomyndigheten), Thomas Lindén, Avd chef (Socialstyrelsen), Svante Werger, Särskild rådgivare (MSB), Irene Svenonius, Finansregionråd (Region Stockholm), Anna Mia Ekström, Professor (KI), Johan von Schreeb, Professor (KI)
Sammanfattning Ole Petter Ottersen
13.15 Avslutning Nina Rawal, Moderator

Kontakt

Ylva Blomberg Enhetschef