Föreläsningar och seminarier Hur Nobelpriset formade KI

2019-10-07 16:00 - 16:45 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska, Tomtebodavägen 18A
The KI logotype on the wall in front of Aula Medica on Campus Solna

Välkommen på en föreläsning som förtydligar kopplingarna mellan Nobelpriset i fysiologi eller medicin och Nobelinstituten samt hur dessa kan avspeglas i dagens forsknings­organisation.

Det vi idag ser som Karolinska Institutet kan inte förklaras utan att förstå hur Nobelprisuppgiften för­ändrade organisationen och dess kärnverksamhet. Föreläsningen för­tydligar kopplingarna mellan Nobelpriset i fysiologi eller medicin och Nobelinstituten samt hur dessa kan avspeglas i dagens forskningsorganisation.

Föreläsare

Olof Ljungström, docent i idéhistoria, med medicin- och vetenskapshistoria som huvudfokus

 

Föreläsningen är en del av Nobel Calling Stockholm.

The logotypes of Karolinska Institutet and Nobel Calling.