Intern kurs och fortbildning Högskolepedagogik för lärare och handledare i VFU

2024-01-22 till
2024-05-14 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Kvinna i labbrock tittar in i kameran och ler.
Foto: Liza Simonsson.

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Upplägg

Kursen ges över en termin och består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Kontakt