Intern kurs och fortbildning Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

2023-08-29 till
2023-12-05 Add to iCal
Campus Flemingsberg

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Upplägg

Kursen ges över en termin, sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Kontakt