Intern kurs och fortbildning Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

2024-09-10 till
2024-12-09 Add to iCal
Campus Flemingsberg

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

Kursen fokuserar på studentens lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU. Samhällets mål, regelverk som styr högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården tas också upp.

Upplägg

Kursen ges över en termin och består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Kontakt