Intern kurs och fortbildning Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

2022-08-30 till
2022-12-05 Add to iCal

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU). Den fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar, se Kursdatum längre ner. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Kontakt

Jenny Flygare Forskare