Föreläsningar och seminarier Högre forskningsseminarium: Maria Södersten

2020-11-04 16:00 Add to iCal
Online via Zoom

Utvärdering av feminiserande röstbehandling

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/s/69291163763

Adjungerad Professor Maria Södersten
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Abstract

Personer med könsdysfori upplever en diskrepans mellan könsidentiteten och det kön de tilldelades vid födseln. Transkvinnor är personer som tilldelats manligt kön vid födseln och identifierar sig som kvinnor. De kan behöva hjälp att anpassa den manliga rösten så att den matchar den kvinnliga könsidentiteten för att minska köns- och röstdysforin. Syftet med den nu aktuella studien är att undersöka effekter av feminiserande röstbehandling och identifiera prediktorer för goda behandlingsresultat. Studien sker i samarbete med forskare i Australien med mål att rekrytera 80 patienter. Programmet omfattar 8-12 individuella behandlingar á 45 minuter 1 ggn/v. Inspelningar av rösten och besvarande av frågeformulär görs vid fyra tillfällen: vid rekrytering, efter tre månader på väntelista (= före behandling), efter röstbehandling och efter tre månader för uppföljning. Utfallsmått är patientrapporterade, akustiska och data från lyssnarbedömningar. Vid seminariet kommer bl a begreppet ”fidelity” beskrivas som är av betydelse i kliniska behandlingsstudier när flera behandlande logopeder deltar.  

https://ki-se.zoom.us/s/69291163763

Or join meeting with the following methods

Phone one-tap

Phone one-tap:      Sweden: +46850163827,,69291163763# or +46850500828,,69291163763#

Join by Telephone

For higher quality, dial a number based on your current location.

Dial:                     

Sweden : +46 8 5016 3827 or +46 8 5050 0828 or +46 8 5050 0829 or +46 8 5052 0017 or +46 850 539 728 or +46 8 4468 2488

Meeting ID:           692 9116 3763

International numbers

Join from an H.323/SIP room system

H.323:                   109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID:           692 9116 3763

Passcode:              983378

SIP:                        69291163763@109.105.112.236

69291163763@109.105.112.235

Passcode:              983378

Skype for Business (Lync)

https://ki-se.zoom.us/skype/69291163763

Kontakt

Anna Peterson Administratör