Föreläsningar och seminarier Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar

2021-02-02 12:30 - 14:45 Add to iCal
Online

Black lives matter-rörelsen satte åter fingret på en fråga som då och då nått upp till ytan för att sedan sjunka undan igen: Hur bör vi idag förhålla oss till vårt förflutna? Inte minst, hur bör vi förhålla oss till personer som har gjort viktiga insatser av något slag, men som samtidigt har stått för, eller kommit att associeras med, värderingar och handlingar som vi idag tar avstånd ifrån?

Hur bör vi på Karolinska Institutet förhålla oss till vår egen historia, till exempel genom hanteringen av minnesmärken och genom namngivning av salar, vägar, laboratorier, restauranger med mera? Bör allt bevaras, som minne? Bör tvärtom allt bort som vi nu finner viktigt att ta avstånd ifrån? Ska vi till exempel gömma undan byster och tavlor och radera väg- och salsnamn för att ge plats åt andra som bättre förtjänar att lyftas fram? Vilka är alternativen? Vilka är argumenten?

Varmt välkommen till en eftermiddag som lyfter Karolinska Institutets historiska arv, men som också tar tag i de bredare frågorna om historisk rättvisa och om hur man praktiskt bör hantera mer och mindre hyllade aspekter av sin egen verksamhets historia.

Bland talarna och i panelen hittar du:

  • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
  • Malin Arvidsson, lektor, Lunds universitet
  • Göran Collste, professor emeritus, Linköpings universitet
  • Olof Ljungström, enhetschef, Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet
  • Eva Åhrén, verksamhetschef, Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet

Anmälan: https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_5ASVafxyS66ORyXxS0KkNg

Kontakt