Föreläsningar och seminarier HI Conversations: Patients reading their psychiatric health records online

2022-04-28 12:00 Add to iCal
Online Alltid på Zoom
Två personer samtalar.


Välkommen till Health Informatics Conversations med Annika Bärkås, doktorand vid Uppsala universitet

Anslut via Zoom

Använd Zoom-link.

Under våren 2022 kommer vi att använda oss av samma Zoom-link för alla våra HI Conversations.

HI Conversations hålls på engelska!

Presentatör

Annika Bärkås, Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa, Uppsala universitet

Ämne

"Patients reading their psychiatric health records online"

The use of secure web-based portals where patients can access and read their Electronic Health Record (EHR) is referred to as Patient Accessible Electronic Health Records (PAEHR). Internationally, implementation of PAEHR-services has become more widespread, but remains far from the norm.

The phenomenon of sharing clinical notes or narrative visit reports with patients is often referred to as ‘open notes’. Open notes can be considered an essential part of any PAEHR. However, sharing PAEHR or open notes written by psychiatry professionals is considered particularly controversial.

Research reports that the majority of clinicians in psychiatric care have negative experiences of patients accessing and reading their psychiatry PAEHRs or open notes. On the other hand, the majority of patients who receives psychiatric care reports positive experiences of being able to read their psychiatry PAEHRs or open notes.

Why do clinicians’ experiences and patients’ experiences differ?

Vad är Health Informatics Conversations?

HI Conversations, dvs "Samtal om hälsoinformatik" är forskningsseminarier rörande ämnen inom hälsoinformatik, t ex presentation av en publicerad artikel, ditt forskningsområde, en relevant teori/metod/fråga mm.

HI Conversations äger rum den sista torsdagen (förutom i juni och december) varje månad kl 12.00 via Zoom och varar i en timme. Denna timme inkluderar 20 minuters presentation och lämnar resten av tiden för diskussioner, allt på engelska.

Om du är doktorand kan du tillgodoräkna dig HI Conversations så länge ämnet är relevant för din forskning.

Kontakt

Therese Scott Duncan Doktorand-L