Föreläsningar och seminarier HI Conversations - Algorithmic classification of research publications in Pubmed - methods and application

2021-03-25 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online Zoom
Två personer samtalar.


Välkommen att delta i Health Informatics Conversations den 25 mars kl 12.00 - 13.00 - en seminarieserie inom hälsoinformatik arrangerad av HIC (Health Informatics Center).

Seminarie-serien hålls på engelska!

Anslut via Zoom

Använd Zoom-link för att ansluta, ingen registrering behövs.

Föreläsare

Peter Sjögårde, doktorand, Centrum för Hälsoinformatik, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Topic

”Algorithmic classification of research publications in Pubmed – methods and application”.

Classifications of research publications can be created using community detection in citation networks. Such classifications can be used to analyze different aspects of the science system, for example to monitor the publication output of an university or the evolution of a research field. Classifications can also be used to improve search systems, for example by displaying search results as maps of research fields. I will show a classification of about 8 million Pubmed articles into research fields at different levels (broad to narrow) and discuss methods and possible use of the classification for researchers.

Kontakt

Therese Scott Duncan Doktorand-L