Föreläsningar och seminarier Hedersföreläsning: Tore Curstedt

2022-11-21 17:00 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53

Treatment of premature babies with immature lungs - from laboratory research to clinical reality

Tore Curstedt Foto: EPO

Sedan 1950-talet har det varit känt att svårigheten med att kunna rädda för tidigt födda barn var deras omogna lungor då ämnet surfaktant, vilket omger lungblåsornas insida, saknas. Försök att framställa ämnet på syntetisk väg startade under 1960-talet, men försöken misslyckades. Det var först när patologen Bengt Robertsson och kliniske kemisten Tore Curstedt slog sig ihop som det skulle vända. 

Välkommen till en föreläsning med Tore Curstedt där han berättar hur behandlingsmetoden för prematura barn som lider av respiratory distress syndrome (RDS) utvecklades. Behandlingen används idag i 80 länder och bedöms ha räddat livet på över en miljon för tidigt födda barn.

Registrering

Anmälan görs via mail till chatrin.lindahl@ki.se senast den 17 november då lokalen har begränsat antal platser.

Tore Curstedt är flerfaldigt prisad av bland annat Chiesi Prize for Excellence i Neonatology 2011, FoUU-priset för Genombrott i klinisk forskning 2016, finalist i the European Inventor Award Lifetime achievement 2016, H.M. Konungens medalj 12:e storleken i högblått band för betydande insatser inom medicinsk forskning 2017 och Stora Silvermedaljen av Karolinska Institutet 2017.

Utdrag om Tore Curstedt ur KI:s Innovationsbroschyr