Annan Hearing med prefektkandidater till institutionen för odontologi och universitetstandvården

2021-04-15 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online via Zoom,

Prefektkandidaterna Bodil Lund och Georgios Tsilingaridis presenterar sig och sina tankar om uppdraget. Här finns också möjlighet att ställa frågor till dem.

Delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68144300145

Upplägg hearing:

13:00–13:15 Bodil Lund presenterar sig själv och sina tankar om uppdraget.

13:15–13:30 Frågor till Bodil Lund från särskilt inbjudna: dekan Anna Martling, HR-direktör Mats Engelbrektsson, fackliga företrädare och studentrepresentanter från institutionens utbildningsnämnd.

13:30–13.45 Georgios Tsilingaridis presenterar sig själv och sina tankar om uppdraget.

13:45–14:00 Frågor till Georgios Tsilingaridis från särskilt inbjudna: dekan Anna Martling, HR-direktör Mats Engelbrektsson, fackliga företrädare och studentrepresentanter från institutionens utbildningsnämnd.

14:00–15:00 Frågor till Bodil och Georgios från medarbetare och anknutna.