Föreläsningar och seminarier Hantering av kemiska risker vid urlastning av sjöfartscontainrar

2019-10-23 13:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Ingehesalen, Tomtebodavägen 18, Widerströmska huset
Containers

Drygt en och en halv miljon containrar hanteras i Sverige varje år. Omkring en halv miljon av dessa inbegriper öppning och urlastning. En container är ett slutet utrymme där eventuella luftföroreningar inte vädras ut. Öppning/urlastning kan därför medföra en risk för allvarliga hälsoeffekter om det finns rester av fumiganter (ovanligt), dvs gasningskemikalier tillsatta för att skydda godset från skadeangrepp under frakten eller om flyktiga kemiska ämnen avgått från godset (vanligt).

Innehåll:
- vilka flyktiga ämnen är vanligast?
- exponeringsnivåer och hälsorisker
- praktiskt verktyg för provtagning
- lämpliga analysmetoder
- olika typer av ventilering
- ny praktisk och säker metod för förebyggande ventilering

Anmälan och mer information om seminariet.

Kontakt