Föreläsningar och seminarier Handledarseminarium-Hantering 2020 av avvikelser från god sed i forskning

2020-05-19 15:00 - 17:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom

Handledarseminarium med Claes Frostell, senior professor, vetenskapligt ombud på KI

Hantering 2020 av avvikelser från god sed i forskning

Kontakt