Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Therese Johansson

2020-10-23 9:00 Add to iCal
Annan Rum Insikten (4231), plan 4, Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna

Välkommen till Therese Johanssons halvtidsseminarium fredagen den 23 oktober 2020. Det går även att delta vid seminariet online via Zoom.

För att delta via Zoom

Via Zoomlänk

Titel

"Developing death literacy in residential elder care"

Författare

Therese Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Ida Goliath, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Carol Tishleman, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Joachim Cohen, Vrije Universiteit Brussel, Belgien

Lars E Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Halvtidsnämnd

Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Staffan Lundström, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi-Patalogi

Marianne Ekman, KTH, Industriell ekonomi och organisation

Kontakt

Therese Johansson Anknuten till Forskning