Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Richeng Jiang

2020-03-11 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:13 Marc Bygdeman, Bioclinicum, plan 3

Titel:
Autophagy-mediated Aβ Metabolism and Neurodegeneration in Alzheimer’s Disease

Huvudhandledare

Per Nilsson, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Simone Tambaro, Ph.dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Bengt Winblad, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Halvtidsnämnd

Stina Syvänen, docent, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Gilberto Fisone, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Helena Karlström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Kontakt

Richeng Jiang Anknuten till Forskning