Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium Reza Salman Roghani

2019-12-16 12:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo, rum DNA, plan 5

Titel: Neuropathic pain in the elderly

Huvudhandledare
Johan Lökk, Professor, MD, NVS/klinisk geriatrik

Bihandledare
Ahmad Delbari, PhD, MD, Iranian research center of aging, university of social welfare and rehabilitation, Teheran, Iran


Betygskommittè

Vesna Jelic, MD, PhD, NVS/klinisk geriatrik
Margareta Hedström, ass professor, MD, CLINTEC
Per Svenningsson, Professor, MD, Clinical Neuroscience

Kontakt

Johan Lökk Anknuten till Undervisning/handledning
08-585 854 07