Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Nuhamin Gebrewold Petros

2022-02-02 14:00 Add to iCal
Campus Solna Zoom och sal John i Widerströmska huset

Välkommen till Nuhamin Gebrewold Petros halvtidsseminarium den 2 februari 2022.

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk för att ansluta till mötet.

Titel

"The Usability, Acceptability and patient satisfaction of an e-Health system designed to reduce depressive symptoms in patients diagnosed with breast and prostate cancer"

Författare

Nuhamin Gebrewold Petros, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Vladimir Carli, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Gergö Hadlaczky, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Danuta Wasserman, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Jesper Alvarsson-Hjort, Institutionen för samhällsvetenskap, Södertörns Högskola

Halvtidsnämnd

Sabine Koch, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Stephanie Bonn, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Camilla Malinowsky, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet