Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Nazmije Kelmendi

2021-12-07 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 204, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

"To live better and longer with prostate cancer: effects of supportive and person-centered care assisted by mobile technology in primary health care"

Huvudhandledare:

Ann Langius-Eklöf, professor, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Marina Talyoan, docent, Sektionen för allmänmedicin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Marie Nilsson, med dr, Sektionen för allmänmedicin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Åsa Craftman, med dr, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Granskare:

Susanne Guidetti, professor, Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Magnus Falk, docent, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping universitet

Senada Hajdarevic, med dr, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Kontakt