Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Marie-Therese Crafoord

2019-11-22 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 313, Alfred Nobels Allé 23

“Värdet för patienten och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symptom och besvär i samband med behandling för cancer - en randomiserad kontrollerad studie.”

Huvudhandledare: 

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Lektor Kay Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Med dr, Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator Marie Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Allmänmedicin och primärvård

Granskare: 

Professor Åsa Cajander, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Lektor Pauline Johansson, Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälsa- och livsvetenskap

Docent Niklas Zethraeus, Karolinska Institutet, LIME

Kontakt