Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Mariam Kirvalidze

2024-04-23 13:00 - 15:00 Add to iCal
Hybrid Plats: ARC:s stora konferensrum, plan 10, Widerströmska, Tomtebodavägen 18a Online: Anslut till eventet

"Older adults’ contribution to informal caregiving: temporal trends, profiles and adverse health consequences"

Välkommen till Mariam Kirvalidzes halvtidsseminarium, tisdag den 23 april 2024 kl. 13:00, i Widerströmska. Det går även att ansluta via Zoom.

Doktorand

Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Main supervisor

Amaia Calderón-Larraňaga, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Co-supervisors

Lena Dahlberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC) samt Högskolan Dalarna

Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Lucas Morin, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, samt High-Dimensional Biostatistics for Pharmacoepidemiology and Genomics, Center for Epidemiology and Population Health, Inserm, Frankrike

Half-time committee

Magnus Jegermalm, Marie Cederschiöld högskola, institutionen för socialvetenskap

Linus Jönsson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Marie Ernsth Bravell, Jönköping University, institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan

Kontakt

Mariam Kirvalidze Doktorand