Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Lovisa Jäderlund Hagstedt

2021-11-25 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Lovisa Jäderlund Hagstedts halvtidsseminarium den 25 november 2021.

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk för att ansluta till mötet.

Titel

"eHealth in primary care – patients’ and healthcare professionals’ experiences of implementation and use"

Författare

Lovisa Jäderlund Hagstedt, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Maria Hägglund, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Hälsovetenskap och e-hälsa, Uppsala Universitet samt LIME, KI

Bihandledare

Helena Hvitfeldt, PhD, FoUUI-chef Tiohundra AB

Göran Petersson, Seniorprofessor i hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap vid eHälsoinstitutet

Nadia Davoody, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Gudbjörg Erlingsdottir, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi Lunds Universitet

Malin Hofflander, universitetslektor i informatik på institutionen för informatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Kristin Thomas, biträdande universitetslektor, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Avdelningen för samhälle och hälsa (SH), Linköpings universitet

Kontakt