Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Linn Rönne-Petersén

2020-10-16 10:00 Add to iCal
Online Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69128679894

"Living with chronic pain, -studies with an existential and molecular perspective"

Huvudhandledare:

Docent Maria Arman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Bihandledare:

Adjunkt Johanna Nordberg Hök, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Professor Harald Walach, University of Witten-Herdecke, Faculty of Health and Psychology

Granskare:

Professor Lena Nilsson-Wikmar, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Professor Lisa Skär, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Hälsa

Docent Dan Hasson, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

 

Anmälan till Annica Karlsson vid önskan att i förväg ta del av material. 

Kontakt