Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Linda Eriksson

2020-05-12 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/63183296502

"Occupational situation after allogenic hematopoietic stem cell transplantation"

Huvudhandledare:

Jeanette Winterling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Agneta Wennman Larsen, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Enheten för försäkringsmedicin

Karin Bergkvist, Sophiahemmets högskola & Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Enheten för omvårdnad

Per Ljungman, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för hematologi

Granskare:

Pia Svedberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Enheten för försäkringsmedicin

Kristina Carlson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Enheten för hematologi

Katarina Sjövall, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap

 

Anmälan sker i förväg till Annica Karlsson för möjligheten att ta del av material. 

Kontakt