Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Leo Ziegel

2023-05-15 10:00 Add to iCal
Campus Solna I mötesrum Equity, plan 3, Tomtebodavägen 18A och på Zoom

Välkommen till Leo Ziegels halvtidsseminarium.

Titel: From mental wellness to illness: Understanding of mental health and occurrence of common mental disorders in rural, semi-urban and urban populations in Central and Western Uganda

Huvudhandledare:
Anna Mia Ekström, professor, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet och Venhälsan, Södersjukhuset

Bihandledare:
Anna-Clara Hollander, docent, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anders Hammarberg, docent,Centrum för psykiatriforskningh,Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Fred Nalugoda, PhD, Africa Medical and Behavioral Sciences Organization

Halvtidskommitté:
Peter Allebeck, professor, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
Andreas Lundin, docent, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anders C. Håkansson, professor, Enheten för klinisk beroendeforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Delta via Zoom. 

Kontakt

Leo Ziegel Doktorand