Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Leilei Zhou

2021-05-06 13:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Leilei Zhous halvtidsseminarium torsdagen den 6 maj kl. 13:00. Du kan ansluta till seminariet via Zoom.

Titel

"Reprogrammed human stem cells as a novel model for medulloblastoma development"

Författare

Leilei Xhou, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Huvudhandledare

Margareta Wilhelm, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Anna Falk, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Kristiina Tammimies, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors barn och hälsa

Halvtidsnämnd

Malin Wickström, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sonia Lain, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Sven Nelander, Uppsala universitet, Immunologi, genetik och patologi (IGP)

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk.

Kontakt

Leilei Zhou Doktorand