Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Laura Heikkinen

2021-02-12 14:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Laura Heikkinens halvtidsseminarium fredag den 12 februrari kl. 14:00. Du kan ansluta till seminariet via Zoom.

Titel

Fight Hub: Hypothalamic Control of Aggression

Författare

Laura Heikkinen, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Christian Broberger, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Emanuela Santini, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Halvtidsnämnd

Abdel El Manira, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Åsa Konradsson Geuken, Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

David Drew, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk.

Mötes-ID: 688 1700 2101

Delta via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ned gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 688 1700 2101

Delta via 'One tap mobile'
+46850539728,,68817002101# Sweden
+46844682488,,68817002101# Sweden

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer 688 1700 2101 när du uppmanas göra det:

+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden

Mötes-ID: 688 1700 2101

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cwN7KDPTJ

Kontakt

Laura Heikkinen Doktorand