Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Kristina Skender

2023-06-12 13:00 Add to iCal
Campus Solna I mötesrum Equity, plan 3 i Widerströmska huset och på Zoom

Välkommen till Kristina Skenders halvtidsseminarium.

Titel: Antibiotic prescription patterns, trends, and prescribing behavior in low- and middle-income countries, focusing on India: challenges and efficient interventions to reduce antibiotic resistance.  

Huvudhandledare:
Megha Sharma, anknuten forskare, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:  
Cecilia Stålsby Lundborg, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anna Machowska, forskare, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet 

Halvtidskommitté:  
Katarina Hjelm, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Eleni Aklillu, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Mariano Salazar, forskare, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Delta via Zoom. 

Kontakt

Kristina Skender Doktorand