Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium Konstantinos Poulakis

2019-05-28 13:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo-huset, lokal Gene, plan 5

Identification and characterization of AD subtypes using neuroimaging and unsupervised learning

Huvudhandledare

Eric Westman, lektor
KI
Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för klinisk geriatrik

Bihandledare

Daniel Ferreira, forskarassistent
KI
Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för klinisk geriatrik

Joana Pereira, forskarassistent
KI
Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för klinisk geriatrik

Örjan Smedby, professor
KTH

Betygskommitte

Chengxuan Qiu, associate professor
KI, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), ARC

Andrea Varrone, senior lecturer
KI, CNS, Centre for Psychiatry Research

Peter Fransson, Professor
KI, CNS, Neuro

Forskarstuderande

Konstantinos Poulakis

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: konstantinos.poulakis@ki.se

Dokument

Kontakt

Anette Eidehall Administratör