Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Katarina Holmberg

2021-10-06 9:00 Add to iCal
Online Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67443395943

”Model for nurse-led person-centred nursing interventions in allogenic hematopoetic cell transplantation-development, implementation and evaluation”

Katarina Holmberg

Doktorand
Wengström
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare:

Carina Lundh Hagelin, docent, Institutionen för vårdvetenskap, forskarutbildning, palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Bihandledare:

Karin Bergqvist, högskolelektor, Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola 

Yvonne Wengström, professor, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Granskare:

Karin Ahlberg, professor, Institutionen för omvårdnadsvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lena-Marie Peterson, lektor, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Stig Lenhoff, docent, Institutionen för hematologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Anmälan till Annica Karlsson vid önskan att i förväg ta del av material. 

Kontakt