Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Karin Båge

2022-12-14 10:00 Add to iCal
Campus Solna I mötesrum Equity, plan 3 i Widerströmska huset och på Zoom

Titel: Norms and values as barriers and enablers to global sexual and reproductive health and rights

Huvudhandledare:
Helena Litorp, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Anna Kågesten, biträdande lektor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anna Mia Ekström, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet


Halvtidskommitté:
Kristina Gemzell Danielsson, professor, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet
Amy Alexander, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet
Caroline Kabiru, PhD, Head of Population Dynamics and Reproductive Health and Rights, African Population and Health Research Center

Delta online via Zoom. 

Kontakt

Karin Båge Pedagogisk utvecklare