Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Johanna Samola Winnberg

2021-06-10 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 2, K 64 samt via Zoom

Aspects on hereditary gastric cancer

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67426389911

Huvudhandledare

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Professor Annika Lindblom
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Translationell psykiatri

Med dr Krister Sjödahl
Kirurgiska kliniken
Norrtälje sjukhus

Halvtidskommitté

Med dr Michael Hermansson
Lunds universitet
Skånes universitetssjukhus
Kirurgkliniken

Docent Gisela Barbany
Karolinska Institutet
Institutionen för MMK
Klinisk genetik

Docent Maria Gustafsson Liljefors
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Kontakt