Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Johanna Berg

2022-12-05 13:00 Add to iCal
Campus Solna Mötesrum Equity, plan 3 i Widerströmska huset och på Zoom

Titel: Audit filters as a tool to facilitate progress of in-hospital trauma care in urban India

Huvudhandledare: 
Martin Gerdin Wärnberg, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare: 
Helle Mölsted Alvesson, senior forskningsspecialist, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Nobhojit Roy, kirurg och folkhälsospecialist, WHO Collaborating Centre for Research in Surgical Care in LMICs, Mumbai, India
Ulf Ekelund, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Halvtidskommitté
Malin Jonsson Fagerlund, docent, Institutionen för Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Anindya Chaudhuri, professor, Department of General Management/Economics and Public Policy, Shiv Nadar University
Fadhlun Alwy Al-Beity, senior lecturer, Gynecologist/Obstetrician Muhimbili University of Health and Allied sciences Dar es Salaam, Tanzania och anknuten forskare vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet


Delta via Zoom.

Kontakt

Johanna Berg Doktorand