Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium - Isabella Bizjak

2022-12-15 14:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Konferensrummet, plan 8, i Widerströmska huset och på Zoom

Titel: Increasing access to medical abortion and uptake of effective contraceptives

Huvudhandledare: Kristina Gemzell Danielsson, professor, 
Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare: Ingrid Sääv, MD
Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa, Karolinska Institutet

Halvtidskommitté:
Mats Målqvist, professor
Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Daniel Altman, docent, adj professor
Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Gunilla Tegerstedt, docent
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Karolinska Institutet