Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Hanna Steurer

2022-03-21 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lokal 4Y, entréplanet Alfred Nobels Allé 8

Beskrivning av tal, kommunikation och kognition samt utfall efter intensiv rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Huvudhandledare

Professor Ellika Schalling
Uppsala universitet
Affilierad vid Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Professor Erika Franzén
Karolinska Institutet
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi

Adjunkt Joakim Körner Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Betygsnämnd

Docent Jenny Iwarsson
Köpenhamns universitet
Institutionen för nordiska studier och språkvetenskap/audiologopedi

Docent Dag Nyholm
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper/neurologi

Docent Linda Holmström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap /psykologi

Kontakt