Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Georgios Vavilis

2020-03-03 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Sjukhuset sal M61 (Långsjön)

Titel på avhandlingen: "Chronic kidney disease as a risk-factor for severe aortic stenosis nad its association to treatment outcomes and long-term prognosen following replacement"

Huvudhandledare: Karolina-Elizabeth Szummer MD PhD,
Hjärt och Lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare: Magnus Bäck MD PhD, Andreas Rück MD PhD och Peter Bárány MD PhD

Kontakt

Georgios Vavilis Anknuten till Forskning