Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Fredrik Sand Aronsson

2021-02-11 9:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Syntactic complexity as a predictor of Alzheimer’s disease:
A prospective, longitudinal cohort study


Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/68403117400

Huvudhandledare

Docent Per Östberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Med. dr Vesna Jelić
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS
Sektionen för klinisk geriatrik

Biträdande professor Marco Kuhlmann
Linköpings Universitet
Institutionen för Datavetenskap
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Halvtidsnämnd

Med. dr Ingrid Henriksson
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sektionen för hälsa och rehabilitering

Docent Fredrik Karlsson
Umeå universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för logopedi

Professor Elisabet Londos
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Klinisk minnesforskning

Kontakt

Fredrik Sand Doktorand