Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Cecilia Åkerlund

2021-04-09 13:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Cecilia Åkerlunds halvtidsseminarium fredag den 9 april kl. 13:00. Du kan ansluta till seminariet via Zoom.

Titel

Pathophysiological characterization of traumatic brain injuries with use of novel analytical methods

Författare

Cecilia Åkerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård

Huvudhandledare

David Nelson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård

Bihandledare

Anders Holst, KTH, Beräkningsvetenskap & Beräkningsteknik

Ari Ercole, University of Cambridge, Division of Anaesthesia, UK

Halvtidsnämnd

Elham Rostami, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Magnus Boman, KTH, Avdelningen för Programvaruteknik & Datorsystem, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap

Jiri Bartek, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk.

Kontakt

Cecilia Åkerlund Doktorand