Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Åsa Olsson

2023-03-09 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 211, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg.

"Implementation of proactive end-of-life conversations in nursing homes"

Åsa Olsson

Adjungerad adjunkt
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Digital medverkan via Zoom

Huvudhandledare:

Ida Goliath, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Lars E Eriksson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Terese Stenfors, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för LIME, Enheten för undervisning och lärande

Granskare: 

Joakim Öhlén, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Qarin Lood, docent, Göteborgs universitet, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Monica Nyström, docent, Umeå universitet, Institutionen för epdemiologi och global hälsa

Kontakt