Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Anja Gebhardt

2019-10-22 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 412, Alfred Nobels Allé 23

The meaning of modern motherhood – health and suffering among women in pain and exhaustion

Huvudhandledare: 

Docent Maria Arman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Professor Ann Langius Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Med dr Susanne Andermo, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Granskare: 

Professor Jennifer Bullington, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Professor Carola Wärnå Furu, Åbo Akademi, Institutionen för Hälsovetenskaper, Enheten för vårdvetenskap

Med dr. lektor Camilla Malinowsky, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi

Kontakt