Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium - Andreas Widbom

2022-01-28 13:00 Add to iCal
Tomtebodavägen 18A, Campus Solna, konferensrummet plan 8

Titel: Building a family with gamete donation - perspectives of parents and offspring

Huvudhandledare: 

Professor Claudia Lampic, Umeå universitet, Institutionen för psykologi; Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Bihandledare: 

Professor Gunilla Sydsjö, Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper  

Professor Agneta Skoog Svanberg, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Halvtidsnämnd: 

Professor emerita Eva Nissen, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Docent Stina Järvholm, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademi 

Med Dr Stavros Iliadis, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk för att ansluta till mötet: https://ki-se.zoom.us/j/65246738014