Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Alex Yu Hin Wong

2021-12-07 9:00 Add to iCal
Online via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/69664745295)

Välkommen till Alex Wongs halvtidsseminarium (online) tisdagen den 7 december 2021 kl. 09:00.

Via Zoom

Delta vid mötet via Zoom (länk)

Titel

"Development of fluorescent staining methods for neuroimaging based on aggregation-induced emission (AIE) probes"

Författare

Alex Wong, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Sijie Chen, Karolinska Institutet, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Hong Kong

Bihandledare

Ola Hermanson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Per Uhlén, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Halvtidsnämnd

Ana Teixeira, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Leslie Kirby, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Yuning Hong, La Trobe University, Department of Chemistry and Physics, Melbourne, Australien

Kontakt

Alex Wong